บริการของเรา

บริการของเรา

  • บริการทำความสะอาดท่อแอร์ ท่อลม ท่อดักท์ ท่อดูดควัน HOOD
  • บริการลัางAHU FCU ล้างแอร์โรงงาน ล้างคูลิ่ง ทาวเวอร์
  • บริการเครื่องดูดควัน โบเวอร์ดูดอากาศ พัดลม อุตสาหกรรม
  • บริการพ่นฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อหวัด 2009 ด้วยน้ำยา คุณภาพนำเข้า
  • บริการอบโอโซน ทำควาสะอาดเครื่องจักรอุตสาหกรรม 
  • บริการทำความสะอาดแอร์
  • บริการอบโอโซนท่อแอร์

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์